• Hjem
  • Langmyrveien 24 AS

Langmyrveien 24 AS

Leietaker:
Bergbys Porsgrunn AS
Prosjekt – bolig
Prosjekt næring. Inngått avtale med Europris

Emneord:

Wolff Eiendom AS
Fornebuveien 50, 1366 Lysaker