Tilrettelegging og utvikling av nærings og boligeiendommer

Vår virksomhet

Sverre Helgesen

Wolff Eiendom AS kjøper eller på annen måte sikrer seg mulighet til tomt/eiendom for utvikling. Vi ønsker primært å gjennomføre prosjekter fra og med regulering av eiendommen til ferdigstillelse av bygget.

Der det er naturlig eller kunde (samarbeidspartner) ønsker det så kan vi også inngå som samarbeidspartner om prosjekt fra start til slutt eller delelementer av prosjektet. Vi har gjennomført og arbeider i dag med begge typer prosjekter.

Som en følge av at mange prosjekter som innebærer relokalisering for leietaker kan vi hjelpe til med å for å finne fremleietakere.

Sammen med flere av våre kunder har vi rammeavtale om å finne nye lokasjoner i hele landet.

Vi har gjennomført og arbeider også i dag med prosjekter fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Ansatte

Tom Kronstad
Prosjektleder
Sverre Helgesen
Daglig leder

Kunder

Wolff Eiendom AS
Fornebuveien 50, 1366 Lysaker