Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://www.wolffeiendom.no

Personvernerklæring for Wolff Eiendom AS

Denne personvernerklæringen vil oppdateres fortløpende og ble sist oppdatert 15. november 2018. Den forteller om hvorfor og hvordan Wolff Eiendom AS samler inn, behandler og beskytter personopplysninger.

Personvernerklæringen gjelder både aktiviteter knyttet til Wolff Eiendom AS’s ytelse av investeringstjenester, samt markedsføring og salg av våre produkter og tjenester. Wolff Eiendom AS arbeider kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger blir ivaretatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi behandler alle data konfidensielt og har taushetsplikt om informasjon du velger å dele med oss.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene?

Wolff Eiendom AS er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person. Dette inkluderer for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Behandling av denne informasjonen inkluderer innsamling, lagring og videreformidling.

Les mer om Wolff Eiendom AS’ bruk av informasjonskapsler i seksjonen for dette Les mer.

Bruk av eksterne parter

Sosiale medier

Om du velger å følge Wolff Eiendom AS på sosiale medier må du vite at personopplysninger og annen informasjon du har gitt til disse mediene kan leses, samles, og brukes av andre brukere av den sosiale medietjenesten. Vi har liten eller ingen kontroll over og står ikke ansvarlig for andres bruk, misbruk eller underslag av personopplysninger eller annen informasjon som du selv bidrar med til noen sosiale medietjenester. Som eier av sidene mottar vi statistikker over besøk og bruk men vi lagrer ikke denne informasjonen selv.

For mer informasjon om personvern henviser vi til deres respektive personvernerklæringer:
Facebook, LinkedIn,

Hvilke rettigheter har jeg?

Alle som spør har rett til å få grunnleggende informasjon om innsamling og behandling av personopplysninger. Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å be om:

  • Innsyn i personopplysningene vi har om deg. Retten kan i enkelte tilfeller være begrenset av lovgivningen
  • Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige har du rett til å få opplysningene rettet, med de begrensingene som følger av lovgivningen. Din forespørsel skal behandles kostnadsfritt og senest innen 30 dager.
  • Du har i enkelte tilfeller rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet. Merk imidlertid at som følge av verdipapirhandelloven har vi plikt til å oppbevare opplysninger om kunder, samt tidligere kunder i et visst antall år. Du kan imidlertid kreve at slik informasjon pasifiseres og skjules.
  • Du har også rett til å klage til Datatilsynet om du mener vi behandler personinformasjonen din i strid med reglene.
  • Dataportabilitet: dersom det er sikkert og teknisk gjennomførbart kan vi overføre opplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig.

Sikkerhet

Vi tar sikkerheten for dine personopplysninger på største alvor. Dine personopplysninger er lagret i systemer som er kryptert og passord-beskyttet. Tilgang til de ulike systemene er begrenset til ansatte som har behov for slik tilgang for å utføre sine arbeidsoppgaver. Alle ansatte i foretaket får opplæring i hvordan håndtere personopplysninger.

Kontaktinformasjon for retting, sletting eller innsyn

E-post: sverre@wolffeiendom.no
Telefon: +47 97 77 30 96
Postadresse: Fornebuveien 50, 1366 Lysaker

Wolff Eiendom AS
Fornebuveien 50, 1366 Lysaker