Stikkord: eiendommer

Calmato AB, Sverige

Leietaker:
Charlottenberg Damputstyr AB
Charlottenberg Damputstyr AB
Eda Djurcenter AB

Kjørbekkdalen 14 AS

Leietaker:
Møbler Kjørbekk AS
REMA Franchise Norge AS
Contera ASuropris

Langmyrveien 24 AS

Leietaker:
Bergbys Porsgrunn AS
Prosjekt – bolig
Prosjekt næring. Inngått avtale med Europris

Wolff Eiendom AS
Fornebuveien 50, 1366 Lysaker